Kontakt

Registerhållare

Päivi Lähteenmärki

Svenska Barncancerregistret, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa

Widerströmska Huset, Tomtebodavägen 18A, 171 77 Stockholm

Tel: +46 73 036 9714

E-post: paivi.lahteenmaki@ki.se