Hem

Svenska Barncancerregistret (SBCR) är ett nationellt kvalitetsregister som är ett verktyg för att dokumentera och kvalitetssäkra vården för barn och ungdomar med blod- och tumörsjukdomar och utgör en grund för kliniskt förbättringsarbete. SBCR används även för forskning för att öka kunskapen om barncancer samt kroniska blodsjukdomar och för att förbättra behandlingen av sjukdomarna.

Statistik

FLÖDESSCHEMA FÖR FORSKARE

Årliga antal av registrerade patienter som fått sin cancerdiagnos mellan
0-14.99 års ålder
Bild 1. Årliga antal av registrerade patienter som fått sin cancerdiagnos mellan
0-14.99 års ålder.
Flödesschema för forskare
Bild 1. Flödesschema för forskare.
Behandlingsresultat illustrerat som estimat för 5-års överlevnad över 
tidsperioder
Bild 2. Behandlingsresultat illustrerat som estimat för 5-års överlevnad över
tidsperioder (data från Cancerregistret för tidigare perioder och Svenska
Barncancerregistret från 1982).