Internt

Här skall information finnas som bara styrgruppsmedlemmar behöver komma åt. Därför använder dom en alternativ template, som kräver inloggning för att visa information.