Patienter

Här finns information om dina rättigheter när du ingår i ett register. Du kan även beställa material eller ändringar av uppgifter.

Information